OFERTA

Nasze produkty

Nazwa: Kody wyboru: Zdjęcie produktu PL EN INSTRUKCJE

Bramki wejściowe mechaniczne

SW 020.010 lewa
SW 020.020 prawa
SW 020.010 A - mocowana do ściany
SW 020.020 A - mocowana do ściany

bramki sklepowe

bramki wejściowe

systemy sklepowe

bramka sklepowa

Bramka wejściowa blokowana zamkiem
- na słupku lub przegrodzie
- mocowane do ściany

SW 021.010 lewa
SW 021.020 prawa
SW 021.010 A - mocowana do ściany
SW 021.020 A - mocowana do ściany

bramki w sklepach

bramki elektromagnetyczne

bramka magnetyczna

bramki w sklepie

Bramka kasowa przegrodowa

SW 023.000

bramki obrotowe producent

bramki wejściowe elektroniczne

systemy wejściowe

bramki magnetyczne w sklepach

Bramki kasowe stojące

SW 024.000

bramki wejściowe obrotowe

Bramki boksu kasowego

SW 025.000
SW 025.100 na słupku

bramki w sklepie

Bramki z elektrozaczepem

SW 027.010 lewa
SW 027.020 prawa

bramka magnetyczna

bramki magnetyczne w sklepach

bramki magnetyczne poznań

bramki elektromagnetyczne

Bramki wahadłowe

SW 028.000 - na słupku
SW 028.000 A - mocowane do ściany
SW 028.100 o dowolnym panelu
SW 028.000 B - z ramieniem o dowolnym rodzaju płyty

systemy wejściowe

bramki wejściowe elektroniczne

bramki w sklepie

Bramki wejściowe elektroniczne
- na fotokomórkę
- czytnik kart
- przycisk
- czujnik ruchu

SW 070.010 lewe
SW 070.020 prawe

bramki w sklepach

bramki wejściowe

systemy sklepowe

bramki sklepowe