OFERTA

Nasze produkty

Nazwa: Kody wyboru: Zdjęcie produktu PL EN RU

Słupki przegrody
- niskie
- średnie
- wysokie

SW 050.100 (bez muf)
SW 050.101 (z dwoma mufami)
SW 050.102 (przelotne z czterema mufami)
SW 050.103 (kątowe z czterema mufami)
SW 050.104 (z sześcioma mufami)

bramki wejściowe obrotowe

bramki w sklepie

bramki elektromagnetyczne

bramki sklepowe

bramka magnetyczna